Migratie

În România copiii sunt afectați de migrație în diferite feluri : copiii migrează cu părinții sau sunt lăsați acasă, alți copii se întorc sau vin pentru prima oară aici din țări sfâșiate de conflicte.

Pe de o parte, împreună cu partenerii noștri ne asigurăm că elevii roma migranți sunt integrați în sistemul educational al țărilor unde ajung. Pe de altă parte, pentru a facilita integrarea copiilor refugiați în România, îi implicăm în activități educaționale, sociale și sportive și îi conectăm cu tinerii de aici.

MISTO AVILEAN (Welcome /Bun venit) (in derulare)

Obiectivul proiectului MISTO AVILEAN (=Bun venit in limba romani) este de a promova o mai bună integrare în sistemul de educație în cazul  copiilor romi aflați in migrație. 

Proiectul își propune să promoveze integrarea copiilor romi în context educațional prin:

Crearea și promovarea unui mecanism transnațional de cooperare pentru a asigura educația copiilor romi care migrează alături de familii în România, Spania și Franța

Întărirea capacității experților educaționali de a oferi o educație continuă copiilor romi aflați în proces de migrație alături de familiile lor.

Combaterea reprezentărilor negative a romilor prin intermediul unor campanii conduse de către copii în România, Spania și Franța

Beneficiari instituționali vor fi unități școlare (20 din România, 10 din Franța și 10 din Spania), implicate în mecanismul de cooperare, alături de sute de instituții și organizații relevante, beneficiare ale rezultatelor proiectului.

Beneficiari individuali vor fi 30 de experți educaționali formați, care vor disemina informațiile către alți 300 de profesori în cadrul școlilor; 240 participanți la webinarii; 200 copii de etnie romă, beneficiari ai cooperării între unitățile școlare; 150 părinți, 300 elevi și 300 alți participanți individuali la campaniile conduse de către copii împotriva discriminării față de romi.

Partenerii proiectului sunt AFEJI ( Franța) și Fundación Secretariado Gitano (FSG) -Spania. 

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Grant Agreement number: 809784 — MISTO — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

 

The content of this presentation represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

 

MINT (in derulare)

Mint (Mentoring for Integration (of third country nationals affected by migration) este un proiect de imprietenire a copiilor migranti veniti in Romania cu tineri voluntari, pentru ca cei din urma sa-i ajute pe primii sa se integreze. 

Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes și partenerii săi urmăresc să împuternicească copiii refugiați și migranți, precum și tinerii europeni să se angajeze în noi activități de integrare. Prin utilizarea unui program de mentorat inovator, vom contribui la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia.

Această activitate este finanțată  de Fondul pentru AzilMigrație și Integrare (FAMI

Parteneri: Terre des hommes Ungaria este solicitantul principal cu 4 co-solicitanți de proiecte: Organizația pentru Ajutor pentru Refugiați (Republica Cehă), Fundația Ocalenie (Polonia), Terre des hommes RomâniaFilantropia slovenă (Slovenia).

 

BRIDGE -Building Relationships through Innovative development of Gender based violence Awareness in Europe 

(in derulare)

Prin proiectul BRIDGE intărim capacitatea specialiștilor din sistemul public și ONG-uri de a identifica, gestiona și preveni formele specifice ale violenței de gen (GBV) care pot afecta tinerii și copiii migranți (refugiați, solicitanți de azil, resortisanți ai țărilor terțe, persoane cu statut de tolerat).

 

Proiectul „MOVE TOGETHER” – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților

(incheiat)

Timp de mulți ani, Terre des hommes (Tdh) a fost una dintre principalele organizații neguvernamentale din întreaga lume care promovează beneficiile sportului ca mijloc de a contribui la sănătatea psihică și care conduce la rezultate sociale pozitive în rândul populațiilor vulnerabile, strămutate și migrante / refugiate. Tdh a elaborat metodologia “Mișcare, Joc și Sport”, utilizată în țări precum Iran, Columbia, Sri Lanka, Albania, Moldova, Kosovo și care, în România, a primit acreditare de la Autoritatea Națională pentru Calificări.

Proiectul „Move together” – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților, derulat pe parcursul anului 2018, a intenționat să contribuie la o mai bună incluziune socială a refugiaților în societatea românească, prin sport și alte activități.

Proiectul s-a adresat atât femeilor, copiilor, tinerilor refugiați, cât și celor din comunitatea locală și este implementat în București și în Constanța.

 

Fundatia Terre des hommes Elvetia