Terre des hommes a fost înființată în Lausanne, Elveția, de către farmacistul Edmond Kaiser, in 1960. Numele fundației este inspirat dintr-o carte semnată de Antoine de Saint-Exupery, “Terre des hommes” (in limba română  “Pământ al oamenilor”), care vorbește despre responsabilitate, colaborare și grija cu care suntem toți responsabili față de copii.

Misiunea Terre des hommes este de a oferi ajutor imediat copiilor exploatati sau in situatii de risc si de a schimba societatea in beneficiul generatiilor viitoare.

Fundatia Terre des hommes este activa in peste 35 tari ale lumii, iar in Romania a avut o prezenta neintrerupta  incepand din anul 1992. Aici a  contribuit la imbunatatirea sistemului de protectie a copilului, reforma asistentei sociale si facilitarea participarii copiilor la dezvoltarea propriei comunitati.

In fiecare an, Terre des hommes Romania, prin echipa sa de specialisti în protectia copilului, psihologi, sociologi si experti organizationali, implementeaza programe si proiecte in beneficiul a mii de copii, axandu-se asupra urmatoarelor prioritati:

(1) intarirea sistemului de protectie a copilului astfel încât sa fie prevenite situatiile de abuz, neglijare si exploatare;
(2) sprijinirea copiilor aflati in situatii de trafic si migratie;
(3) incluziunea comunitatilor de romi si a altor minoritati.

Cele doua birouri din Bucuresti si Craiova desfasoara in prezent mai multe programe majore, cu un buget anual de aproximativ 1,5 milioane Euro.

In perioada 2016-2030, in aliniament cu strategia sa de dezvoltare, Terre des hommes Romania isi va concentra atentia asupra copiilor afectati de migratie sau in conflict cu legea.

Astfel, speram sa putem transforma in realitate viziunea noastra despre o lume in care copiii pot creste demn, intr-un mediu care-i protejeaza si care le raspunde nevoilor de dezvoltare.

Mai multe despre Tdh puteti afla din prezentarea pe care o puteti descarca aici.

 

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformității prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679. Ne propunem să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe bună-credința, etică, încredere și transparență.

 

Navigarea pe site-ul TDH.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici și a Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului.

 

Principii

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protejare a Datelor cu Caracter Personal este construită respectând următoarele principii:

 

Datele colectate sunt relevante pentru scopul activității care au generat colectarea lor iar aceste scopuri sunt determinate, explicite și legitime (îndeplinirea obligațiilor contractuale și comerciale ale societății față de clienții săi).

Toate datele sunt colectate sunt securizate prin luarea de măsuri tehnice corespunzătoare. În plus, site-ul este securizat prin protocolul HTTPS.

Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de persoana vizată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Toate datele colectate sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoană vizată are următoarele drepturi:

 

dreptul de acces;

dreptul la rectificare;

dreptul la ștergerea datelor;

dreptul la restricționarea prelucrării;

dreptul la portabilitatea datelor;

dreptul la opoziție;

dreptul de a se opune proceselor decizionale automate (cookies).

Definiții termeni importanți (cf. legislației)

Ce sunt datele personale

Datele personale se definesc ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la Nume, Adresa, Cod Numeric Personal, IP, Număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce înseamnă Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

Ce înseamnă Operator

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

Ce înseamnă Destinatar

Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

Ce înseamnă Parte Terță

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

 

Ce înseamnă Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Cine suntem

Site-ul archive.tdh.ro este site-ul official al Fundatiei Terre des hommes in Romania. Contact : Bucuresti: Str. Franzelarilor nr. 6, sector 2, Cod postal 020786  Email: rou.office@tdh.ch 

 

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și de la caz la caz în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:

 

Date de identificare și contact

 

Nume și prenume – pentru înscrierea la cursurile noastre sau pentru încheierea unui contract de prestări servicii.

Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.

Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și promptă

Alte date de identificare din cartea de identitate (adresa, serie/număr buletin, cod numeric personal, detalii de plată) necesare întocmirii facturilor fiscale de servicii.

Date profesionale

 

Loc de muncă, poziție, vechime, experiența profesională (necesare doar în cazul participării la cursuri sau workshop-uri tehnice adresate doar anumitor categorii de utilizatori și la care pot participa doar cei care îndeplinesc anumite criterii de specialitate).

Date angajare

 

Sunt date specifice colectate numai în relație cu angajații sau colaboratorii noștri în scopul întocmirii și semnării contractului de muncă/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii.

Diverse

 

Mesaje – Este un câmp în care utilizatorii pot expune o problema sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact, la solicitarea unui serviciu ori la înscrierea la un curs/workshop sau eveniment).

Date tehnice online

 

Site-urile moderne colectează automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. Tdh.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.

De reținut: cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal si nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookies și blocarea lor

 

Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul, și este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. De exemplu, cookie-urile ajută la personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături.

Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Indiferent de browser-ul utilizat, utilizatorul poate seta browser-ul astfel încât să fie informat despre cookie-urile primite ori să refuze cu totul acceptarea oricărui cookie. Din motive strict tehnice, dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Dacă vă doriți să blocați primirea de cookies, accesați meniul Setări sau Opțiuni ori Preferințe din browser-ul pe care îl folosiți, refuzând astfel utilizarea cookie-urilor.

Google Analytics: Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului web furnizat de Google, Inc.. Google Analytics folosește cookies necesare pentru a analiză modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web sunt transmise și stocate de Google pe serverele din Europa și Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului web, al realizării rapoartelor privind traficul pe site și în furnizarea altor servicii legate de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google.  Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu prelucrarea datelor tale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Mai multe despre politica noastră de cookie aici: Politica Utilizare Cookie

 

Scopuri Colectare Date

În sens larg, colectăm date personale cu următoarele scopuri:

 

furnizarea de programe de training și consultanță organizaționala către clienții noștri, persoane fizice sau persoane juridice și pentru personalul acestora;

executarea contractelor cu furnizorii și partenerii noștri;

promovarea produselor și serviciilor oferite prin site-ul Tdh.ro

în vederea derulării proiectelor de recrutare și gestionare a contractelor de muncă pentru angajații ori colaboratorii noștri, sau, contractual, pentru clienți;

îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la întocmirea facturilor fiscale.

Destinatari – cine are acces la datele personale colectate

Suntem unicul destinatar al datelor personale colectate. Singura excepție o reprezintă cookie-urile care pot proveni și de la alți furnizori (de exemplu Google Analytics).

 

Tdh.ro nu vinde și nu pune la dispoziția terților datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

 

Date cu caracter personal se pot transmite autorităților publice, în temeiul legii, în cazul unui ordin judecătoresc sau pentru a ne conforma altor cerințe legale sau de reglementare oficiale.

 

Temeiul Legal privind prelucrarea datelor personale

Întocmirea și Executarea contractelor (art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016)

Consimțământul persoanelor vizate, fie prin faptul că persoana vizată are inițiativa transmiterii unor date cu caracter personal către noi, de exemplu, în cazul contactării societății pe pagina de Contact sau ca urmare a acceptării notificării privind politica de cookies

Întocmirea facturilor fiscale

În privința datelor colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, și selectarea opțiunii DA/De acord utilizatorii își exprimă în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Cât timp stocăm datele personale

Durata de stocare a datelor depinde de natură interacțiunii cu site-ul și serviciile furnizate.

 

În cazul semnării unui contract, datele sunt stocate pe perioada valabilități contractului, cât și o perioada după (perioada legală obligatorie) necesară pentru a face dovadă contractului

În cazul unor interacțiuni sporadice, întrebări/mesaje diverse, păstram datele 1 an

În cazul emiterii unor facturi (cursuri, servicii, etc), suntem obligați de lege să păstram datele financiare pe o perioada de minim 10 ani

În cazul contractelor de muncă pentru angajați sau colaboratori, datele se păstrează pe durata reglementată de legislația muncii.

Securitatea datelor colectate

În conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal (criptare, restricționare acces neautorizat).

 

În ceea ce privește datele colectate online, acestea sunt criptate și protejate automat prin intermediul protocolului HTTPS.

 

Modificări și Actualizări ale Politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Tdh.ro își rezervă dreptul de a modifica Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative, acestea se vor reflecta în timp util în versiunea actualizată a acestui document.

 

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai nouă versiune a acestui document.

 

Contact și exercitare drepturi

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, utilizatorii ne pot contacta la rou.office@tdh.ch

 

Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai repede, în funcție de diferite aspecte tehnice ale solicitării, complexitatea cererii sau alte aspecte precum numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a identifica utilizatorul într-un termen util.

 

Actualizat: 01.2020

Fundatia Terre des hommes Elvetia