Justitie juvenila

Terre des hommes  crede într-un sistem de justiție eficient în care tinerii nu sunt privați de libertate. Programul nostru de justiție juvenilă în România dezvoltă metodologii specifice pentru profesioniștii care lucrează cu copiii aflați în conflict cu legea. Scopul este de a dezvolta practici prietenoase pentru copii și a le oferi programe cu accent asupra echilibrului mental și rezilienței. De asemenea, creștem gradul de conștientizare pentru a preveni și combate prejudecățile publicului despre tinerii și copiii în conflict cu legea.

Proiectul AWAY – „Alternative Ways to Address Youth

(incheiat in decembrie 2018)

AWAY a abordat sub­iectul justiției juvenile inclusiv prin promovarea de măsuri alternative/ restaurative la procesul penal pentru minorii aflați în conflict cu legea. Proiectul a fost coordonat de Terre des hommes (Ungaria), în parteneriat cu DCI (Belgia), Brave Phone (Croația), Terre des hommes (România), International Juvenile Justice Observatory (Belgia), PILNET (Ungaria), Program for the Develop­ment of the Judicial System(Bulgar­ia). Proiectul a fost co-finanțat de Programul REC al Uniunii Europene

Rezultatele principale obținute:

– O cercetare comprehen­sivă – „Alternative la trimiterea în judecată a minorilor în România. Un sistem fragmentat ”, scrisă de Ioan Durnescu și Corina Popa – ce a prezentat o perspectivă critică asu­pra sistemului de justiție juvenilă din România, cu un accent special pe metodele alternative la trimit­erea în judecată, de diversiune.

– 11 întâlniri consultative cu 15 tineri aflați în conflict cu legea, cu măsuri privative de libertate cât și cu măsuri neprivative de libertate din Craiova și București;

– O broșură, intitulată „Justiția Juvenilă de la A la Z”, al cărei conținut corespunde nivelului de înțelegere al copiilor și tinerilor și care este adaptată la specificul legislativ local din România:

-un studiu comparativ, ce a sintetizat rezultatele cercetărilor realizate la nivel național, descriind succint sistemul de justiție juvenilă existent în Belgia, Bulgaria, Croația, Ungaria și România, cu un accent special pe măsurile alternative la trimiterea în judecată, accesibil pe link-ul:

– Livrarea în Bucuresți, Craio­va și Brașov a unui curs de formare de două zile pentru un grup mixt format din specialiști activi în do­meniul justiției juvenile, educației și protecției copilului. Cei peste 60 de participanți au aprofundat noțiunile referitoare la metodele alternative de soluționare a procesului penal pentru tinerii aflați în conflict cu legea.

Cursul a facilitat crearea unei rețele active de profesioniști, ce include consilieri de probațiune, psihologi, asistenți sociali, avocați, consilieri școlari, procurori, polițiști cât și reprezen­tanți ai comunităților locale și ai altor organizații, active în domeniu.

– Un curs online pentru pro­fesioniștii din sistemul de protecție al copilului și cel al justiției pe tema metodelor alternative procedurile judiciare în cazul copiilor

 

 CURTEA DREPTURILOR COPILULUI

(incheiat)

În viața reală, a ajunge în instanță, pentru un copil, ar putea însemna “stop joc”. Acest risc poate apărea atunci când copilul nu-și cunoaște drepturile și obligațiile în situațiile în care ar fi suspect, martor, infractor sau victimă. 

Curtea Drepturilor Copiilor a creat un joc interactiv-Storylab – care dezvoltă cunoștințele copiilor în legătură cu drepturile lor civile, administrative și a procedurilor judiciare, fie ca acuzat, martor sau victimă. 

Astfel Curtea Drepturilor Copiilor si-a propus să ajute copiii și tinerii să devină conștienți de propriile drepturi și obligații. 

Jocul a fost creat în urma mai multor întâlniri consultative  cu  adolescenți din mai multe licee din România, Bulgaria, Croația, Ungaria, Italia, Moldova și Marea Britanie,  experți din partea Poliției – Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, Direcției Generale de Protecție a Copilului, FONPC și Asociației Justiție pentru România. 

 

Fundatia Terre des hommes Elvetia